Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Drukuj

Licytacja kiosków tymczasowych przy ul. Bulońskiej w Gdańsku

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku Krystian Pstrong podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 22-09-2021 r. o godz. 09:00 pod adresem skrzyżowanie ul. Bulońska 1 z ul. Powstania Listopadowego w Gdańsku (Morena), odbędzie się w trybie ustalonym w art. 867 k.p.c. pierwsza licytacja ruchomości składających się z:

Lp.

Nazwa ruchomości

Liczba

Suma oszacowania

Cena wywołania

1

Kiosk tymczasowy drewniany o wymiarach 5,70 m na 5,60 m i wysokość 2,5 m położony na działce nr 42/62 przy skrzyżowaniu ul. Bulońskiej 1 z ul. Powstania listopadowego w Gdańsku. Od frontu 4 okna duże okratowane oraz 6 małych, dach czterospadowy. Teren pod kioski tymczasowe jest objęty umową najmu terenu z LWSM "Morena" w Gdańsku, która jest użytkownikiem wieczystym terenu

1

8 000,00 zł**

6 000,00 zł

2

Kiosk tymczasowy drewniany, ocieplony o wymiarach 6,80 m na 5,80 m i wysokości 3,00 m położony na działce nr 42/62 przy skrzyżowaniu ul. Bulońskiej 1 z ul. Powstania Listopadowego w Gdańsku. Od frontu 2 okna i drzwi z roletami zewnętrznymi, dach płaski. Teren pod kioski tymczasowe jest objęty umową najmu terenu z LWSM "Morena" w Gdańsku, która jest użytkownikiem wieczystym terenu

1

13 000,00 zł**

9 750,00 zł

Ruchomości można oglądać w dzień licytacji od godziny 08.30 do godziny 09.00 w miejscu oznaczonym wyżej. Suma wywołania wynosi 75% sumy oszacowania. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w kasie kancelarii w gotówce lub na konto komornika: Bank PEKAO S.A. Oddział w Gdańsku 28 12405400 1111 0010 4744 2387. Brak jest możliwości wpłaty rękojmi w dniu licytacji.  Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania jest niższa niż pięć tysięcy złotych. Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu. Pełnomocnictwo do udziału w przetargu powinno być stwierdzone dokumentem z podpisem urzędowo poświadczonym, chyba że chodzi o pełnomocnictwo udzielone adwokatowi lub radcy prawnemu. Zgodnie z 867 § 12k.p.c informuje, że  prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Zgodnie z przepisem art. 8672 § 2  k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo, osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym oraz licytant, który nie wykonał  warunków poprzedniej  licytacji.

https://licytacje.komornik.pl/Notice/Details/539273

Komornik Sądowy`

przy Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku

Krystian Pstrong

Kancelaria Komornicza, Staszica 6/1, Gdańsk, 80-262 Gdańsk

tel. 58 506 54 00, fax. 58 340 45 54

https://www.facebook.com/KomornikGdansk

Sygnatura: GKm 341/20